سرگرمی،
هرلحظه، هرکجا!

جستجو

بازی مافیا کوبا ( Mafia de cuba )

امتیاز BBG

N/A

رده سنی

+10 سال

نوع بازی

بردگیم

بازیکن

6-12 نفر

در بازی مافیا کوبا پدرخوانده، جعبه سیگار گران‌ بهایش را بینِ بازیکن‌ها پخش می کند. هر بازیکن، ممکن است تعدادی الماس یا یکی‌از توکن‌های کاراکترِ داخل جعبه را برباید. سپس پدرخوانده، بازیکنان را مورد خشم خود قرار داده و دزدها را رسوا کرده و الماس‌ها را پیدا میکند.

ناموجود
شاید از ایناهم خوشت بیاد

توضیح بازی مافیا کوبا :

بازی مافیا کوبا بدین صورت است که، هر بازیکن باید جعبه سیگار را بگیرد و درب آن را باز کند تا دو کار انجام دهد ابتدا خیانت کند و تعدادی الماس بدزدد. و دوم اینکه به دسته مافیاها وفادار بماند، یک منتقل کننده باشد، یا به صورت یک مامور مخفی عمل کند.

در فاز صبح، پدرخوانده جعبه سیگار خود را باز پس می گیرد. وقتی متوجه گم شدن الماس هایش شود، به فتیله سیگار می کوبد. نکته مهم این است که او باید جواهراتش را پیدا کند و عاملین را مجازات کند. پس از بحثهای داغ و حذف خطرناک بازیکنان، پدرخوانده، با کمک وفادارانش، برای پیدا کردن همه الماس ها به سرقت رفته تلاش خواهد کرد است.

اما معلوم نیست که چه کسی پیروز میشود سارقان حیله گر یا ماموران مخفی.

روند بازی مافیا کوبا :

در بازی مافیا کوبا پدرخوانده، جعبه سیگار گران‌ بهایش را بینِ بازیکن‌ها پخش می کند. هر بازیکن، ممکن است تعدادی الماس یا یکی‌از توکن‌های کاراکترِ داخل جعبه را برباید. سپس پدرخوانده، بازیکنان را مورد خشم خود قرار داده و دزدها را رسوا کرده و الماس‌ها را پیدا میکند.

آماده‌سازی بازی:
باتجربه‌ترین فرد، پدرخوانده می‌شود. او، الماس‌ها و توکن‌ها را داخل جعبه می‌ گذارد. توکن‌های جوکر در اختیارِ پدرخوانده قرار می‌گیرند.

– پدرخوانده می‌تواند از 0 تا 5 الماس را در جعبه نریخته و مخفیانه در جیبش بگذارد. بنابراین تعداد الماس‌های داخل جعبه، می‌تواند از 10 تا 15 متغیر باشد. یعنی کسی دقیق نمی داند.

بازی مافیا کوبا، در 2 مرحله انجام می‌شود: دزدی الماس و تحقیقات.

مرحله‌ی دزدی الماس:
در این مرحله‌، جعبه، یک‌به‌یک و در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، بین بازیکن‌ها (شروع از نخستین بازیکن) دست‌به‌دست می‌شود. هر بازیکن، پس‌از دریافت جعبه، باید محتویات داخل جعبه را چک کند ، از خودش پذیرایی کند و جعبه را تحویلِ نفر بعدی بدهد:
الف) بازیکن، جعبه را باز کرده و تعداد الماس‌ها و توکن‌های کاراکترِ داخل آن را به‌خاطر می‌سپارند. این اطلاعات، برای شهادت-دادنِ دقیق یا دروغ گفتنِ قابل‌قبول -در ادامه‌ی بازی- ارزش حیاتی دارند!
ب) بازیکن باید کاملاً مخفیانه…
یا هر تعداد الماس که می‌خواهد (دستِ‌کم 1 عدد) / یا یکی‌از توکن‌های کاراکتر را از جعبه بردارد…
بازیکنان باید برداشت‌های خود را از دیگران پنهان کنند و هرگز نباید برداشت‌های‌شان را بدون دستور پدرخوانده، به دیگران نشان بدهند. هیچ بازیکنی حق ندارد که هیچ‌ چیزی از جعبه برندارد!

در هر لحظه از بازی، اگر بازیکنی به قانون لزومِ پذیرایی در مقادیر مُجاز، احترام نگذارد، بلافاصله از بازی حذف می‌شود. بازیکنی که حذف می‌شود دیگر حق ندارد حرفی بزند یا در تحقیقات شرکت کند.

ج) بازیکن، بدون این‌که کسی بداند چه‌چیزی از جعبه برداشته، جعبه را به‌دستِ نفر بعدی (در سمت چپ) می‌دهد.

مرحله‌ی تحقیقات:
پدرخوانده، جعبه را پس گرفته و محتویاتِ آن را چک می‌کند. سپس برای پیدا کردنِ الماس‌های ربوده‌شده، شروع به بازجویی از سایرِ بازیکنان -به هر ترتیبی که بخواهد- می‌کند. بازیکنان می‌توانند دروغ بگویند، راست بگویند، ساکت بمانند، بدون این‌که موردِ بازجویی قرار بگیرند، حرف بزنند و…

پدرخوانده باید سوال‌های متفاوتی را از بازیکنان مختلف بپرسد، نتایج بررسی‌ها را خلاصه کند و از میانِ همه‌ی تناقضات و پیچیدگی‌ها، افراد قابل‌اعتماد را شناسایی کند! هرقدر که بازیکنان، نقش پدرخوانده را باورپذیرتر ایفا کنند، بازی، جذّاب‌تر و هیجان‌انگیزتر خواهد شد.

ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت:

اﮔﺮ ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦِ ﻫﻤﻪى اﻟﻤﺎسﻫﺎى دزدﻳﺪهﺷﺪه ﺑﺸﻮد، او و ﻣُﺒﺎﺷﺮان وﻓﺎدارش، ﺑﺮﻧﺪه ى ﺑﺎزى ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه، ﻳﻜﻲاز ﻣﺄﻣﻮران FBI ﻳﺎ CIA را ﻣﺘّﻬﻢ ﻛﻨﺪ، آن ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ، ﺑﺮﻧﺪهى ﺑﺎزى ﻣﻲﺷﻮد. اﮔﺮ ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه، از ﺑﺎزى ﺣﺬف ﺷﻮد، ﻫﻤﻪى دزدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در ﺑﺎزى ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻟﻤﺎسﻫﺎى دزدىِ ﺧﻮد را رو ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ! آنﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ دزدﻳﺪهاﺳﺖ، ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻫﻤﻪى ﺑﭽﻪﻫﺎى ﭘﺎﭘﺘﻲ، ﺑﺮﻧﺪهى ﺑﺎزى ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ!

راﻧﻨﺪه، در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺮﻧﺪهى ﺑﺎزى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻦِ ﺳﻤﺖ راﺳﺖاَش، ﻳﻜﻲاز ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ!

ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻳﻚ ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه ى ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد.

اجزا بازی مافیا کوبا:

15 عدد الماس+ 1 عدد الماس تقلبی

10 عدد ژتون کاراکتر: 5 وفادار، 2 مامور مخفی، 2 راننده، 1 قاتل

6 عدد ژتون کاراکتر: عاشق الماس، وکیل شارلاتان، خائن و دستیارش، 2 انقلابیون (اکسپنشن)

2 عدد توکن سیگار

1 عدد کیسه الماس

جوایز بازی مافیا کوبا در سایت بردگیم گیک:

2016 As d’Or – Jeu de l’Année Nominee
2015 Golden Geek Best Party Board Game Nominee

 

در صورتی که بازی های مافیایی علاقه مند هستید حتما دسته بندی مافیا در محصولات بازیش رو مشاهده کنید .

توضیحات تکمیلی

سبک‌بازی

, , , ,

تعدادبازیکن

زمان‌بازی

گروه سنی

+10 سال

تولیدکننده

گیمباز

درجه سختی

سبک (1.48 از 5)

امتیاز BGG

6.6 از 10

اجزای بازی

15 عدد الماس+ 1 عدد الماس تقلبی
10 عدد ژتون کاراکتر: 5 وفادار، 2 مامور مخفی، 2 راننده، 1 قاتل
6 عدد ژتون کاراکتر: عاشق الماس، وکیل شارلاتان، خائن و دستیارش، 2 انقلابیون (اکسپنشن)
2 عدد توکن سیگار
1 عدد کیسه الماس

جوایز

2016 As d'Or – Jeu de l'Année Nominee
2015 Golden Geek Best Party Board Game Nominee

نقد و بررسی‌ها

در حال حاضر هیچ بررسی وجود ندارد.

یک بررسی اضافه کنید
برای ارسال بررسی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید وارد شوید
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
ناموجود