سرگرمی،
هرلحظه، هرکجا!

جستجو

بازی هفت رونین – 7ronin

امتیاز BBG

N/A

رده سنی

+14 سال

نوع بازی

بردگیم

بازیکن

2 نفره

بازی هفت رونین یا همون سون رونین، از جذاب ترین بازی های دو نفره است؛ یکی از بازیکن ها در نقش سرکرده گروه نینجاهاست و باید تلاش کنه تا به روستاها حمله کنه و اون هارو غارت کنه و غنیمت به دست بیاره تا مایحتاج گروه خودش رو تامین کنه اما طرف دیگه‌ی ماجرا بازیکن مقابل نقش رهبر 7 رونین رو به عهده داره ؛ اون باید از روستاها و اهالیش دفاع کنه و از اون ها محافظت کنه.

ناموجود
شاید از ایناهم خوشت بیاد

بازی هفت رونین ( 7ronin)

اگر به این امید اومدین سراغ خرید بازی هفت رونین چون اسمش 7 داره شاید تعداد بازیکن هاش هم بیشتر باشه باید همینجا بگم ادامه ماجرا رو نخونین چون این بازی دو نفره‌ست !
بازی هفت رونین یا همون سون رونین، از جذاب ترین بازی های دو نفره است؛ یکی از بازیکن ها در نقش سرکرده گروه نینجاهاست و باید تلاش کنه تا به روستاها حمله کنه و اون هارو غارت کنه و غنیمت به دست بیاره تا مایحتاج گروه خودش رو تامین کنه اما طرف دیگه‌ی ماجرا بازیکن مقابل نقش رهبر 7 رونین رو به عهده داره ؛ اون باید از روستاها و اهالیش دفاع کنه و از اون ها محافظت کنه.

داستان بازی هفت رونین:

داستان بازی هفت رونین در سرزمینی پیش میره که مردمان شریفی دارن، روستاییانی که با کار و تلاشون انبار هاشون رو پر از آذوقه
کردن تا بتونن سوز زمستون سخت رو تاب بیارن .
اما همیشه ترس و نگرانی اون ها فقط برای رسیدن سرمای زمستون نبود؛ اون ها میدونستن که با رسیدن فصل سرد سرما، سروکله‌ی
نینجاها هم پیدا میشه، نینجاها جنگجوهای اسرار آمیزی بودن که داخل کوهستان ها پنهوون شدن تا وقتی انبار های آذوقه‌ی روستا پر شد؛
برای چپاول و غارت سر برسن!
اما این بار کدخدای روستا تصمیم گرفت تا با تمام توانش جلوی نینجاهارو بگیره و به این غارتگری خاتمه بده.
کدخدا تمام پولش رو جمع کرد تا از سامورایی ها کمک بگیره اما کسی که به درخواست کمک اون پاسخ داد، رونین هایی که میخواستن
شرافتشون رو پس بگیرن .پس رونین ها به کمک کدخدای ده اومدن و منتظر حمله‌ی نینجاها شدن..
حالا زمستون سختی شروع شده و باید منتظر موند و دید سروکله‌ی نینجاها از این کوستان های پرخطر پیدا میشه؟هفت رونین میتونن از
روستا دفاع کنن؟ یا نینجاها مثل قبل دست به غارت و چپاول روستا میزنن!؟؟

روش بازی هفت رونین:

در بازی 7 رونین بازیکن ها در دو گروه رونین ها و نینجاها هستند ، نینجاهایی که هدف حمله به روستا و رونین هایی که وظیفه دفا از
روستا را به عهده دارند.
در بازی 7 رونین بازیکن ها باید تلاش کنن تا با نقشه های استراتژیک خود جنگ را به سود خود پیش ببرن و با پیش بینی حرکات حریف
و تصمیم گیری درست و سریع عملکرد بهتری از حریف داشته باشن و به حریف برتری پیدا کنن.
در بازی فکری هفت رونین، بازیکنی که نقش سرکرده گروه نینجاها روبه عهده داره به نام مهاجم شناخته میشه و مهاجم در بازی در
صورتی برنده ی بازیه که روستا رو به تصرف خودش دربیاره. سرکرده نینجاها یا همون مهاجم بازی باید با بیرون انداختن 7 رونین از
بازی و یا با اشغال 5 منطقه از 10 منطقه‌ی بازی برنده ی بازی بشه .
در مقابل مهاجم ها ؛ بازیکن مدافع قرار داره ، مدافع برای پبروزی باید تمام نانگر های نینجا رو از صفحه بازی حذف کنه و یا تا آخر
دور هشتم بازی دووم بیاره و از روستایی ها حمایت کنه و نینجاهارو مجبور به عقب نشینی کنه .
. بازیکنی که رهبریِ رونین‌ها را بر عهده دارد -و او را با نام "مدافع" می‌شناسیم-برای برنده شدن، باید با حذف همه‌ی نشانگرهای نینجا
از صفحه‌ی بازی و از"ذخیره‌ی نینجای مهاجم"یا با دوام آوردن تا پایان دور هشتم، جایی که نینجاها مجبور به عقب‌نشینی و بازگشت به
پناهگاه کوهستانی‌شان می‌شوند، از روستاییان حمایت کند.
"چمنزار"و بازیکن مهاجم
چمنزار، بخش استثنایی صفحه‌ی روستاست زیرا در پیشگاهِ قوانین بازی و در هنگام اِعمال قابلیت‌های ویژه‌ی شخصیت‌ها، یک
منطقه‌ی روستایی محسوب نمی‌شود! هرگز نمی‌توان این منطقه را اشغال کرد؛قابلیت ویژه‌اَش، در گام 3 از "مرحله‌ی مبارزه" اِعمال
نمی‌شود و"سقف استقرار نیرو" نیز ندارد.
مهاجم، در "مرحله‌ی طرح نقشه" -بدون توجه به "سطح تهدید" در دور جاری-می‌تواند فقط و فقط 1 نشانگر نینجا در چمنزاربگذارد.

مهاجم،به اِزای هر نشانگر نینجای حاضر در چمنزار در آغاز مرحله‌ی طرح نقشه، می‌تواند مخفیانه یکی از مناطق روستا را انتخاب
کرده و 1 نشانگر نینجا بیش‌تر از سقف استقرارِ منطقه در آن بگذارد (این حرکت، سقف استقرار نیرو را در منطقه، 1 واحد بالا می‌بَرد).
اگر نشانگرهای نینجای بیش‌تری در چمنزار باشند، مهاجم می‌تواند تصمیم بگیرد که سقف استقرار نیرو را در یک منطقه بالا ببَرد یا در
چند منطقه‌ی مختلف. او به زبان نمی‌آورَد که می‌خواهد سقف استقرار نیرو را در کدام منطقه بالا ببَرد؛صرفاً نشانگرهای نینجای اضافه
را در صفحه‌اَش می‌گذارد، حفاظ‌اَش را برمی‌دارد و همه‌ی نشانگرهای نینجا را -طبق معمول- به صفحه‌ی روستا می‌فرستد.
به بیانی دیگر، اگر مهاجم، در دور جاری، 1 نشانگر نینجا در چمنزار داشته باشد، می‌تواند در دور بعد، سقف استقرار نیرو را در یکی
دیگر از مناطق (به انتخاب خودش) بالا ببرد.
"چمنزار"و بازیکن مدافع
مدافع نمی‌تواند هیچ نشانگر رونینی در چمنزاربگذارد مگر آنکه دستِ‌کم 1 نشانگر نینجا -از قبل- در آن موجودباشد؛ یعنی در دور نخست
بازی و در هنگام استقرار نیروها، مدافع بایدچمنزار را نادیده بگیرد زیرا مهاجم هنوز فرصت نداشته نینجایی در آن بگذارد!
اگر مدافع، در گام 1 از مرحله‌ی طرح نقشه،1 نشانگر رونین در چمنزار گذاشته باشد، در گام 2، آن را به صفحه‌ی روستا منتقل می‌کند
و بلافاصله همه‌ی نشانگرهای نینجا را-حتی نشانگری را که به تازگی  و در همین دور، در آن منطقه گذاشته شده- از چمنزار خارج کرده
و از بازی حذف می‌کند؛او این نشانگرها را مستقیماً به "ذخیره‌ی عمومی"می‌فرستد، نه به کاشی رونین.
به بیانی دیگر، هیچ کدام از رونین‌های فرستاده‌شده به چمنزار، به واسطه‌ی نشانگرهای نینجایی که از آن‌جا خارجمی‌شوند، زخمی
برنمی‌دارد!
سایر قوانینِ "چمنزار" را در صفحه‌ی ؟؟مطالعه کنید.
چیدمان ابتدایی و آماده‌سازی
1) به شکل توافقی، "مهاجم" و "مدافع" را تعیین کنید.
2) صفحه‌ی روستا را در وسط میز (محوطه‌ی) بازی بگذارید.
3) نشانگر زمان را در پایین‌ترین خانه‌ی ردیف زمان (مشخّص‌شده با عدد "1") بگذارید.
4) هر بازیکن، نقشه‌ی جنگی و حفاظ خود را دریافت کرده و صفحه را -به شکلی که حریف نتواند ببیند- در پُشت حفاظ پنهان می‌کند.
5) مهاجم، 40 نشانگر نینجا -ذخیره‌ی نینجای اوّلیه‌اَش را- دریافت کرده و در کنار حفاظش، روی کاشی سرکرده‌ی نینجاها می‌گذارد –
به شکلی که مدافع، در هر لحظه از بازی (به استثنای مرحله‌ی طرح نقشه) بتواند ببیند که چند نینجا باقی مانده‌اند. سایر نشانگرهای نینجا
را در گوشه‌ای بگذارید -این "گوشه"،ذخیره‌ی عمومی شما خواهد بود و شما هر نشانگر نینجای بِلا-استفاده‌ای را در آن خواهید گذاشت.
بعضی وقت‌ها، مهاجم، برای تقویتِ ذخیره‌ی نینجای خود یا برای زخم زدن به رونین‌ها، نشانگرهایی را از ذخیره‌ی عمومی برداشت
خواهد کرد.
6) مدافع، 7 کاشی رونین و 7 نشانگر رونین را برداشته و در کنار حفاظ خود می‌گذارد -به شکلی که مهاجم، در هر لحظه از بازی بتواند
ببیند که هر رونین، چند زخم برداشته‌است.
7) نشانگرهای معبد را در کنار صفحه‌ی روستا بگذارید.
8) حالا برای بازی کردن آماده‌اید…!

توضیحات تکمیلی

سبک‌بازی

تعدادبازیکن

زمان‌بازی

گروه سنی

+14 سال

تولیدکننده

بازبازی

درجه سختی

(2.21 از 5)

امتیاز BGG

6.9 از 10

اجزای بازی

1 کتابچه‌ی قوانین
1 صفحه‌ی روستا
2 نقشه‌ی جنگی
2 حفاظ
7 کاشی رونین
1 کاشی سرکرده‌ی نینجاها
50 نشانگر چوبی نینجا
7 نشانگر چوبی رونین
2 نشانگر معبد
1 نشانگر چوبی زمان

نقد و بررسی‌ها

در حال حاضر هیچ بررسی وجود ندارد.

یک بررسی اضافه کنید
برای ارسال بررسی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید وارد شوید
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
ناموجود